Talent is de praktijk van ontwikkelingspsychologe en remedial teacher Christiane Oomen. De praktijk is gespecialiseerd in dyslexie, taal- en studieproblemen voor leerlingen in het voortgezet/hoger onderwijs. De begeleiding is maatwerk en sluit aan bij zowel de sterke als de zwakke kanten van een leerling om zo zijn/haar talent optimaal te ontwikkelen.