Talen-t is de praktijk van ontwikkelingspsychologe en remedial teacher Christiane Oomen. Zij is gespecialiseerd in dyslexie, taal- en studieproblemen van leerlingen in het voortgezet/hoger onderwijs. De begeleiding is maatwerk en sluit aan bij zowel de sterke als de zwakke kanten van een leerling om zo zijn/haar talent optimaal te ontwikkelen.