Voordat er begonnen kan worden aan begeleiding dient in het kader van de AVG een privacy statement ondertekend te worden.

Het privacy statementĀ ontvangt uĀ tijdens het intakegesprek. U kunt het dan ondertekenen.