Talent is een RT praktijk voor jongeren of volwassenen met:

  • dyslexie
  • andere taalproblemen
  • problemen met het studeren
  • faalangst
  • ADD/ADHD
  • NAH/CP
  • autisme
  • NLD
  • DCD

De praktijk is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met taalproblemen  zoals lees-, spellings- problemen, een te kleine woordenschat, begrijpend lezen. Er wordt hulp geboden bij  de Nederlandse taal en het verwerven van de vreemde talen (Engels, Duits,  Frans). Engels wordt gegeven tot en met het niveau van 6VWO, Duits en Frans tot en met het niveau van 3 VWO/HAVO/VMBO.

Ook wordt begeleiding geboden bij problemen op het gebied van het leren zelf;  hoe leer ik het meest effectief, hoe breng ik structuur aan, hoe vat ik  samen, hoe kan ik sneller lezen, enzovoort. De praktijk richt zich voornamelijk op leerlingen uit het  voortgezet onderwijs en volwassenen.

Bij volwassenen kunnen de lessen zich richten op verschillende zaken zoals het leren van Engels, het converseren in het Engels, het schrijven van rapporten/scriptie, of het zeer snel en effectief leren lezen.