Begeleiding per uur
inclusief kort overleg met school en/of ouders
55 euro
Begeleiding per 3/4 uur
inclusief kort overleg met school en/of ouders
41,25 euro
Consult/advies per kwartier
13,75 euro
Intercollegiaal overleg per kwartier
13,75 euro
Telefonisch consult per kwartier
12,25 euro
Reiskosten (per km)
0,28 euro
 
Alle werkzaamheden zijn BTW vrij als de lessen nodig zijn om een opleiding te kunnen volgen. Anders geldt een bijkomend BTW tarief van 21 %.
Telefonische consulten met ouders of school die langer dan 15 minuten duren worden in rekening gebracht.
Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgemeld, worden in rekening gebracht.
Voor mensen die kunnen aantonen dat zij een inkomen hebben op bijstandsniveau gelden lagere tarieven. U kunt hierover met mij contact opnemen.
Groepstarieven zijn afhankelijk van de grootte van de groep en in overleg te bepalen.
Indien er sprake is van begeleiding en geen behandeling kan er ook gewerkt worden met een PGB contract.