3. Het extra uitleggen en oefenen van lesstof die niet begrepen wordt.

Meestal gaat het hier om grammatica die soms op een andere manier moet worden gepresenteerd om het beter te kunnen begrijpen, leren en toepassen. Soms volstaat het om een onderdeel op dezelfde manier te herhalen. Vaak gaat de uitleg in de klas te snel omdat èn geluisterd èn geschreven moet worden. Dat is vaak teveel tegelijk voor een dyslectische leerling.

[Terug naar Begeleiding]