7. Het verbeteren van het Korte Termijn Geheugen kan hier door middel van de methode Jungle Memory. Uit de intake, uit eerdere onderzoeken of onderzoek hier kan blijken dat het korte termijn geheugen niet goed (genoeg) functioneert. Dit heeft een grote invloed op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor korte tijd vast te houden en deze te gebruiken in een denkproces. Het korte termijn geheugen is heel belangrijk bij het leren en een betere voorspeller dan het IQ voor schools succes. De werking van het KTG kan verbeterd worden in acht weken waarin minstens vier keer per week tien tot twintig minuten geoefend wordt in de praktijk hier en thuis onder begeleiding van de ouders. Hier wordt de leerling begeleid bij het strategie gebruik. Sommige strategieën zijn namelijk weinig efficiënt, andere leiden sneller tot succes. De vorderingen worden nauwkeurig bijgehouden en het leerproces wordt begeleid en met de leerling en/of ouders besproken.

Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

 [Terug naar Begeleiding]